Julie Solheim Røssvassbukt

I foreldrepermisjon / Eiendomsmegler MNEF
Mo i Rana

«Jeg har en gjennomprøvd strategi
for hvordan jeg håndterer potensielle
budgivere før, under og etter visning.
Min erfaring er at dette er helt
avgjørende for å oppnå best
mulig salgspris.»