Rutiner fra REDE Eiendomsmegling AS til sine ansatte i forbindelse med koronaviruset, og informasjon i forbindelse med visninger og befaringer

 

REDE Eiendomsmegling AS ønsker å medvirke til å hindre spredning av koronaviruset, og følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Alle ansatte må derfor påse at følgende rutiner følges i forbindelse med visninger og befaringer.

Det er Eiendom Norge som har foreslått følgende rutiner, og disse skal følges av ansatte i REDE Eiendomsmegling AS:

RUTINER FOR MEGLER VED BOLIGSALG/UTLEIE

Booking av befaring

 • Spør om boligselger er i karantene eller har vært i områder med spredning av korona i utlandet
 • I utgangspunktet vil det ikke gjennomføres visning for personer i karantene før vedkommende har fått resultater av eventuell test og at disse er negative.
 • Unngå håndhilsning og annen fysisk kontakt

Gjennomføring av visning

 • Velg privatvisninger i stedet for fellesvisninger der det kan komme veldig mange
 • Tildel ulike visningstidspunkt for å hindre at mange er tilstede samtid, f eks kl 18.00, kl 18.30. og kl 19.00.
 • Ha Antibac eller tilsvarende ved inngangsdøren på visninger

INFORMASJON TIL POTENSIELLE BOLIGKJØPERE/LEIETAKERE

Har du vært i områder med spredning av koronavirus i utlandet og lurer på hva du skal gjøre når du ønsker å gå på visning?

 • Ikke møt opp på visningen og spør om du kan slippe inn – kontakt megler på telefon og vær åpen om situasjonen.
 • Vi ber alle som er i karantene og som eventuelt er interessert i å se på en bolig om å kontakte megler på telefon og være åpen om situasjonen.
 • I utgangspunktet vil det ikke gjennomføres visning for personer i karantene før vedkommende har fått resultater av eventuell test og at disse er negative.
 • Vi minner om at det samtidig er flere måter til å oppleve en bolig – både gjennom bilder og video/365-visninger, og ved å få hjelp av andre som ikke er i karantene.
 • Sammen med megler finner man sikkert gode løsninger som ivaretar både selgerens og boligsøkeres interesser.

Inntil videre minner vi om hvordan vi best forebygger smitte fra helsenorge.no
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Vi oppfordrer alle å vise hensyn samt vurdere risiko for karantene. Kontakt daglig leder Stig Magne Øie for mer info.