Beliggenhet

Adresse

Hammeren Boligpark 8626 Mo i Rana

 

Beliggenhet, adkomst

Hammeren Boligpark ligger i et stille og rolig boligområde i landlige og naturskjønne omgivelser ca. 5 km utenfor sentrum av Mo i Rana. På Hammeren er det kombinasjon av bolig og landbruk, og man er omkranset av en flott natur samtidig som man er nær bylivet. Kun en spasertur unna er populære Klokkerhagen som er et flott fritidsområde året rundt som blant annet tilbyr et fantastisk turløypenett, badeplasser, volleyballbane, plassbygget grill og lekeplass – virkelig et rekreasjonsområde for alle aldersgrupper. Hammeren er tilknyttet Gruben skolekrets, avstand om lag 4 km.
Adkomst til boligparken er fra Regnbuen.

 

Nærområdet

Hammeren Boligpark grenser mot eksisterende bebyggelse, og vil være en forlengelse av et allerede veletablert boligområde. Barnevennlig og  naturskjønne omgivelser som er kombinert med bolig, natur og landbruk. Det er en frihetsfølelse å bo så stille og landlig til, samtidig som sentrumslivet og Mo i Ranas øvrige fasiliteter bare er en liten kjøretur unna.

 

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

 

Hammeren Boligpark

Helgeland Bolig AS i samarbeid med Rede Eiendomsmegling AS har endelig gleden av å få presentere Hammeren Boligpark. Et helhetlig og nytt boligområde i naturskjønne omgivelser på Hammeren.
 

 

Hammeren har en sunn befolkningssammensetning med kombinasjon av barn, ungdom, voksne og eldre- og nettopp derfor tilbyr Hammeren Boligpark ulike boligformer slik at den gode befolkningssammensetningen skal kunne fortsette. Boligparken skal være for alle aldersgrupper, og omfatter derfor eneboligtomter, leiligheter i ulike størrelser samt rekkehus. Det blir flere byggetrinn, og eneboligtomtene er først ute for salg. Her er det ingen byggeklausul!

 

Prosjektets hjemmeside

Se for øvrig mer informasjon, og følg fremdriften for boligparken på www.hammerenboligpark.no.

 

Tomt

Tomtebeskrivelse

Hammeren Boligpark består av totalt 13 selveide eneboligtomter med noe variasjon i størrelse og pris. Tomtene er flate og relativt kvadratiske, og her er det ingen byggeklausul! Tomtene er ferdig regulert, og alt av infrastruktur som vei, vann og avløp er under utarbeidelse.
 

 

Tomt 1 – Gnr. 23 bnr. 185
874 m2, pris kr. 725 000,-, dokumentavgift kr. 18 120,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 744 364,-.
 

 

Tomt 2 – Gnr. 23 bnr. 184
901 m2, pris kr. 650 000,-, dokumentavgift kr. 16 250,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 667 494,-.
 

 

Tomt 3 – Gnr. 23 bnr. 183
901 m2, pris kr. 650 000,-, dokumentavgift kr. 16 250,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 667 494,-.
 

 

Tomt 4 – Gnr. 23 bnr. 182
889 m2, pris kr. 725 000,-, dokumentavgift kr. 18 120,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 744 364,-.
 

 

Tomt 5 – Gnr. 23 bnr. 181
1 020 m2, pris kr. 750 000,-, dokumentavgift kr. 18 750,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 769 994,-.
 

 

Tomt 6 – Gnr. 23 bnr. 180
711 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 7 – Gnr. 23 bnr. 179
709 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 8 – Gnr. 23 bnr. 178
733 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 9
853 m2  – SOLGT!
 

 

Tomt 10 – Gnr. 23 bnr. 174
706 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 11 – Gnr. 23 bnr. 175
739 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 12 – Gnr. 23 bnr. 176
892 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-.
 

 

Tomt 13 – Gnr. 23 bnr. 177
1 010 m2, pris kr. 750 000,-, dokumentavgift kr. 18 750,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 769 994,-.

 

Offentlige forhold

Eier

Helgeland Bolig AS v. Andreas Lund

 

Reguleringsplan

Hammeren Boligpark ligger i et område regulert til boligformål som grenser mot LNFR område.
 

 

Gjeldende reguleringsplan 3074 «Detaljregulering for Hammeren, øst for idrettsplass» med ikrafttredelse 16.11.2017 ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 

 

Kommunedelplan datert 28.11.2013 kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

 

Økonomiske forhold

Priser – fast pris, ingen budrunde!

Pris fra kr. 650 000,- til kr. 750 000,-
 

 

Omkostninger:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum
Kr. 194,- (panteattest)
Kr. 525,- (Tinglysingsgebyr skjøte)
Kr. 525,- (Tinglysingsgebyr pantedokument)
 

Beregnet totalkostnad – priseksempel

Kjøpesum kr. 650 000,-
Omkostninger* kr. 1 244,-
Dokumentavgift kr. 16 250,-
Totalpris kr. 667 495,-
 

 

*) Forutsatt at det tinglyses én låneobligasjon
 

 

Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter og gebyrer.

 

Kommunale avgifter

Ikke fastsatt p.t.
 

 

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling for kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

 

Hammeren Boligpark realsameie

Det opprettes et realsameie for Hammeren Boligpark som alle eierne i boligparken blir en del av. Hver eneboligtomt får en eierandel på 1/52. Vedtekter for realsameiet samt forslag til driftsbudsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven, og omfatter blant annet; vedlikehold av vei og lekeplass, felles renovasjonsanlegg, brøyting, strøing og eiendomsskatt. Årlig kostnad er estimert til kr. 5 645. Vedtektene vil bli tinglyst på hver enkelt eneboligtomt.

 

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen avtalt overtagelsen finner sted.

 

Annet

Andre opplysninger

Vei, vann og avløp:
Hammeren Boligpark blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat vei innad i boligparken.
Det vil bli lagt vann og avløpsledninger til tomtegrense. Kjøper må selv besørge tilknytning og kostnader forbundet med dette til Rana Kommune.
 

 

Strøm:
Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper.
 

 

Fiber:
Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper.
Det gjøres oppmerksom på at det p.t. ikke er fiber på Hammeren.
 

 

Renovasjon:
Boligparken får eget og felles renovasjonsanlegg. Renovasjonsutgifter betales via realsameiet.
 

 

Byggesøknad
Kjøper må søke kommunen om godkjenning for oppføring av bolig etter gjeldende regler. Kjøper er selv ansvarlig og bærer risikoen for nødvendige tillatelser, godkjenninger og gebyrer i den forbindelse.
 

 

Servitutter/erklæringer/avtaler:
Følgende servitutter/erklæringer/avtaler er tinglyst i hovedeiendommen, og vil følge ved senere parsellering.
– 1899/900079 – Jordskifte, grensegangssak.
– 1965/4530 – Jordskifte, grensegangssak.
– 1967/3842 – Elektriske kraftlinjer.
– 1972/4368 – Bestemmelse om bebyggelse.
– 1975/559 – Jordskifte, grensegangssak.
– 1981/1799 – Jordskifte.
– 1983/7477 – Erklæring/avtale, bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler m.m.
– 1986/2981 – Jordskifte.
– 1994/6894 – Erklæring/avtale, elektriske kraftlinjer.
– 1997/6453 – Leieavtale, varighet 5 år. (Blir forsøkt slettet).
– 2018/362442 – Bestemmelse om vannledning.
– 2018/362442 – Bestemmelse om kloakkledning.
Samtlige servitutter/erklæringer/avtaler er forsøkt bestilt hos Statens Kartverk, disse samt grunnbok kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som er nødvendige eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan for eksempel være erklæringer om adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, etc.

 

Avtale om kjøp

Tomtene har fast pris, og det er «først til mølla» prinsippet som gjelder – ingen budrunde!
 
Avtale om kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpekontrakt på meglerkontor.

 

Overtagelse

Innbetaling/tinglysing/oppgjør snarest mulig etter signering av kjøpekontrakt. Overtagelsesdato er ved kjøpers innbetalingstidspunkt, og dato avtales ved signering av midlertidig kjøpekontrakt.

 

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er». Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

 

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

 

Oppdragsansvarlig

REDE Eiendomsmegling AS
Postboks 1276
8602 Mo i Rana
Foretaksregistrert orgnr: 979158580