Adresse

Hammeren Boligpark – Eneboligtomter 8626 Mo i Rana

Beliggenhet, adkomst

Hammeren Boligpark ligger i et stille og rolig boligområde i landlige og naturskjønne omgivelser ca. 5 km utenfor sentrum av Mo i Rana. På Hammeren er det kombinasjon av bolig og landbruk, og man er omkranset av en flott natur samtidig som man er nær bylivet. Kun en spasertur unna er populære Klokkerhagen som er et flott fritidsområde året rundt som blant annet tilbyr et fantastisk turløypenett, badeplasser, volleyballbane, plassbygget grill og lekeplass – virkelig et rekreasjonsområde for alle aldersgrupper. Hammeren er tilknyttet Gruben skolekrets, avstand om lag 4 km. Adkomst til boligparken er fra Regnbuen.

Nærområdet

Hammeren Boligpark grenser mot eksisterende bebyggelse, og vil være en forlengelse av et allerede veletablert boligområde. Barnevennlig og naturskjønne omgivelser som er kombinert med bolig, natur og landbruk. Det er en frihetsfølelse å bo så stille og landlig til, samtidig som sentrumslivet og Mo i Ranas øvrige fasiliteter bare er en liten kjøretur unna.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Hammeren Boligpark

Helgeland Bolig AS i samarbeid med Rede Eiendomsmegling AS har endelig gleden av å få presentere Hammeren Boligpark. Et helhetlig og nytt boligområde i naturskjønne omgivelser på Hammeren. Hammeren har en sunn befolkningssammensetning med kombinasjon av barn, ungdom, voksne og eldre- og nettopp derfor tilbyr Hammeren Boligpark ulike boligformer slik at den gode befolkningssammensetningen skal kunne fortsette. Boligparken skal være for alle aldersgrupper, og omfatter derfor eneboligtomter, leiligheter i ulike størrelser samt rekkehus. Det blir flere byggetrinn, og eneboligtomtene er først ute for salg. Her er det ingen byggeklausul!

Hjemmeside Hammeren Boligpark

Se for øvrig mer informasjon, og følg fremdriften for boligparken på www.hammerenboligpark.no.

Tomtebeskrivelse

Hammeren Boligpark består av totalt 13 selveide eneboligtomter med noe variasjon i størrelse og pris. Tomtene er flate og relativt kvadratiske, og her er det ingen byggeklausul! Tomtene er ferdig regulert og fradelt, og alt av infrastruktur som vei, vann og avløp er under utarbeidelse. Tomt 5 – Gnr. 23 bnr. 181 1020 m2, pris kr. 750 000,-, dokumentavgift kr. 18 750,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 769 994,-. Tomt 6 – Gnr. 23 bnr. 180 711 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-. Tomt 7 – Gnr. 23 bnr. 179 709 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-. Tomt 8 – Gnr. 23 bnr. 178 733 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-. Tomt 9 853 m2- SOLGT! Tomt 10- Gnr. 23 bnr. 174 706 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-. Tomt 11- Gnr. 23 bnr. 175 739 m2, pris kr. 700 000,-, dokumentavgift kr. 17 500,-, omkostninger kr. 1 244,-, totalpris kr. 718 744,-. Tomt 12- Gnr. 23 bnr. 176 892 m2 – SOLGT! Tomt 13- Gnr. 23 bnr. 177 1010 m2, – SOLGT!

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Reguleringsplan

Hammeren Boligpark ligger i et område regulert til boligformål som grenser mot LNFR område. Gjeldende reguleringsplan 3074 «Detaljregulering for Hammeren, øst for idrettsplass» med ikrafttredelse 16.11.2017 ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kommunedelplan datert 28.11.2013 kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Priser – fast pris, ingen budrunde!

Pris fra kr. 700 000,- til kr. 750 000,- Omkostninger: Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum Kr. 194,- (panteattest) Kr. 525,- (Tinglysingsgebyr skjøte) Kr. 525,- (Tinglysingsgebyr pantedokument) Beregnet totalkostnad – priseksempel: Kjøpesum kr. 700 000,- Omkostninger* kr. 1 244,- Dokumentavgift kr. 16 250,- Totalpris kr. 717 494,- *) Forutsatt at det tinglyses én låneobligasjon Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter og gebyrer.

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne eiendommen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Ikke fastsatt p.t. Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling for kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Hammeren Boligpark realsameie

Det opprettes et realsameie for Hammeren Boligpark som alle eierne i boligparken blir en del av. Hver eneboligtomt får en eierandel på 1/52. Vedtekter for realsameiet samt forslag til driftsbudsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven, og omfatter blant annet; vedlikehold av vei og lekeplass, felles renovasjonsanlegg, brøyting, strøing og eiendomsskatt. Årlig kostnad er estimert til kr. 5 645. Vedtektene vil bli tinglyst på hver enkelt eneboligtomt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen avtalt overtagelsen finner sted.

Andre opplysninger

Vei, vann og avløp: Hammeren Boligpark blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat vei innad i boligparken. Det vil bli lagt vann og avløpsledninger til tomtegrense. Kjøper må selv besørge tilknytning og kostnader forbundet med dette til Rana Kommune. Strøm: Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper. Fiber: Trekkrør inntil tomtegrense. Tilknytningsgebyr tilkommer og bekostes av kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det p.t. ikke er fiber på Hammeren. Renovasjon: Boligparken får eget og felles renovasjonsanlegg. Renovasjonsutgifter betales via realsameiet. Byggesøknad Kjøper må søke kommunen om godkjenning for oppføring av bolig etter gjeldende regler. Kjøper er selv ansvarlig og bærer risikoen for nødvendige tillatelser, godkjenninger og gebyrer i den forbindelse. Servitutter/erklæringer/avtaler: Følgende servitutter/erklæringer/avtaler er tinglyst i hovedeiendommen, og vil følge ved senere parsellering. – 1899/900079 – Jordskifte, grensegangssak. – 1965/4530 – Jordskifte, grensegangssak. – 1967/3842 – Elektriske kraftlinjer. – 1972/4368 – Bestemmelse om bebyggelse. – 1975/559 – Jordskifte, grensegangssak. – 1981/1799 – Jordskifte. – 1983/7477 – Erklæring/avtale, bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler m.m. – 1986/2981 – Jordskifte. – 1994/6894 – Erklæring/avtale, elektriske kraftlinjer. – 1997/6453 – Leieavtale, varighet 5 år. (Blir forsøkt slettet). – 2018/362442 – Bestemmelse om vannledning. – 2018/362442 – Bestemmelse om kloakkledning. Samtlige servitutter/erklæringer/avtaler er forsøkt bestilt hos Statens Kartverk, disse samt grunnbok kan mottas etter henvendelse til meglerkontor. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som er nødvendige eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan for eksempel være erklæringer om adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, etc.

Avtale om kjøp

Tomtene har fast pris, og det er «først til mølla» prinsippet som gjelder – ingen budrunde! Avtale om kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpekontrakt på meglerkontor.

Overtagelse

Innbetaling/tinglysing/oppgjør ca. 14 dager etter VVA inn til tomten er ferdigstilt. VVA er estimert å være ferdigstilt ila. våren 2020.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er». Salget følger Avhendingsloven § 3-9: «Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.» Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1833 Gårdsnr: 23 Bruksnr: 171

+ Vis mer
Bolig
Rom
Etasje
P-ROM
BRA
Pris
Bolig Tomt 5
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 750 000,-
Bolig Tomt 6
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 7
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 8
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 10
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 11
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 12
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 700 000,-
Bolig Tomt 13
Rom
Etasje .
P-ROM m2
BRA m2
Pris 750 000,-

Tomt 5

Tomtestørrelse: 1 020 m2

Pris: kr. 750 000,-

Dokumentavgift: kr. 18 750,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 769 994,-

Tomt 6

Tomtestørrelse: 711 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 7

Tomtestørrelse: 709 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 8

Tomtestørrelse: 733 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 10

Tomtestørrelse: 706 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 11

Tomtestørrelse: 739 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 12

Tomtestørrelse: 892 m2

Pris: kr. 700 000,-

Dokumentavgift: kr. 17 500,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 718 744,-

Tomt 13

Tomtestørrelse: 1 010 m2

Pris: kr. 750 000,-

Dokumentavgift: kr. 18 750,-

Omkostninger: kr. 1 244,-

Totalpris: kr. 769 994,-