Hjemmeside: www.hammerenboligpark.no

Hammeren Boligpark har egen hjemmeside – www.hammerenboligpark.no – inne på velg bolig/tomt er oversikt og planskisser for ledige leiligheter.

Adresse

Hammeren Boligpark er ikke tildelt adresse p.t. Innkjøring fra Regnbuen.

Beliggenhet og nærområdet

Hammeren Boligpark ligger i et stille og rolig boligområde i landlige og naturskjønne omgivelser ca. 5 km utenfor sentrum av Mo i Rana. På Hammeren er det kombinasjon av bolig og landbruk, og man er omkranset av en flott natur samtidig som man er nær bylivet. Kun en spasertur unna er populære Klokkerhagen som er et flott fritidsområde året rundt som blant annet tilbyr et fantastisk turløypenett, badeplasser, volleyballbane, plassbygget grill og lekeplass – virkelig et rekreasjonsområde for alle aldersgrupper. Hammeren er tilknyttet Gruben skolekrets, avstand om lag 4 km.

Hammeren Boligpark – et botilbud for alle!

Hammeren Boligpark er et spennende prosjekt som det har vært jobbet med i flere år. Hammeren har en sunn befolkningssammensetning med kombinasjon av barn, ungdom, voksne og eldre- og nettopp derfor tilbyr Hammeren Boligpark ulike boligformer slik at den gode befolkningssammensetningen skal kunne fortsette. Her skal alle generasjoner finne et botilbud, og her kan man bo lenge. Endelig skal Hammeren Boligpark utvikles videre, og nå lanseres det første byggetrinnet med rekkehus som inneholder 3 boenheter. Husene er innholdsrike med en fleksibel planløsning, wc i begge etasjer. Boligene leveres med 4 soverom, der det ene har skyvedør fra stue og derav kan brukes som en forlengelse av den. Arkitektonisk er det et stilig og moderne bygg, det er sprekt samtidig som det vil passe inn i omgivelsene.

Type, eierform og byggeår

Rekkehus Borettslag, oppført i 2019

Bygninger og byggemåte

Bygget leveres etter TEK 17 bygningsstandard, og blir oppført etter gjeldende lover og forskrifter. Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt. Konstruksjonen oppføres med tre i etasjeskiller og mellom boligene. Vinduer og dører i leilighetens yttervegger utføres med energiglass i henhold til forskriftens krav. Vinduer og terrassedør leveres malt. Vegger hvor det er trepanel leveres med Møre Royal i brun farge. Vegger med brannkrav vil få brannmalt kledning. Impregnert trevirke i balkonggulv som er impregnert fra fabrikk og må behandles av kjøper. Endelig fasadematerial og fasadeuttrykk kan bli bestemt senere i prosjekteringsfasen. Takoverbygg på balkonger vil bli som vist på tegning. Balkongene har utelamper og dobbel stikkontakt. Generelt anses balkonger som utvendig konstruksjon og mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på overflaten etter regnvær. Drypping på ytterkant underliggende balkong kan forekomme.

Antall soverom

Soverom: 3 til 4

Arealer og innhold

Enebolig i rekke med tre boenheter. Hver bolig er planløst over to etasjer med parkering i carport som bygges inntil boligen. Bra (bruksareal) 106,4 m2. P-rom (primærrom) 106,4 m2. Boligene har lik planløsning og inneholder følgende: 1. etasje har entré med trapp opp til 2. etasje, 2 soverom og bad/vaskerom. I 2. etasje er det kjøkken, stue, toalettrom og 2 soverom. Tegninger ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Innvendig standard

Gang: Hvitlasert 3stavs eikeparkett på gulv, flis i inngangssone. Varmekabler. Vegger og himling med gips/tre som er sparklet og malt. Takarmatur og stikkontakter. Kjøkken: Hvitlasert 3stavs eikeparkett på gulv, vegger og himling med gips/tre som er sparklet og malt. Kjøkkeninnredning leveres med standard hvite fronter. Integrert platetopp og stekeovn, samt kjøl-/fryseskap og oppvaskmaskin. Ett greps kjøkkenbatteri (Oras Classica eller tilsvarende). Benkarmatur og doble stikkontakter. Bad/vaskerom: Flislagte gulv og vegger. Mosaikk i nedsunket dusjgrube, dusjhjørne med innadslående dører. Himling med gips som er sparklet og malt. Varmekabler. Skapseksjon av type hvit glatt eller tilsvarende. Vegghengt toalett. Dobbel stikkontakt. Speilbelysning. Takarmatur. Uttak for vaskemaskin og stikk for tørketrommel. Stue: Hvitlasert 3stavs eikeparkett på gulv. Vegger og himling med gips/tre som er sparklet og malt. Doble og enkle stikkontakter. Uttak for tv/internett. Utgang til balkong. Toalettrom: Hvitlasert 3stavs eikeparkett på gulv. Vegger og himling med gips/tre som er sparklet og malt. Soverom: Hvitlasert 3stavs eikeparkett på gulv. Vegger og himling med gips/tre som er sparklet og malt. Takarmatur og doble stikkontakter. Innerdører: Innvendige dører leveres med lyse/hvite, glatte dørblader med vridere og beslag av stål. Hvitmalte karmer og gerikter. Listverk: Golvlister og gerikter (listverk) leveres ferdigmalt i lys farge/eller eikelister. Stiftehull vil være synlig. Garderober: Garderober leveres ikke. Forslag til plassering er skissert i vedlagt tegning. Elektrisk anlegg: Leilighetene leveres med skjult el-anlegg, unntatt der det teknisk er behov for å legge åpent. Stikkontakter i leilighetene plasseres generelt 15 cm over gulv der annet ikke er beskrevet. Brytere plasseres generelt ca. 100 cm over gulv. Det leveres egen strømmåler for hver leilighet. Alle leiligheter leveres forberedt for kabel-tv og internett. Balansert ventilasjon: Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat avtrekk fra kjøkkenhette. Tilvalg/endringer: En fordel ved å kjøpe prosjektert bolig er muligheten til å skreddersy leveransen med endringer/tilvalg. Alle endrings-/tilvalgsarbeider skal avtales skriftlig mellom utbygger og kjøper. Endringer/tilvalg kan gi kostnadsmessig konsekvens for kjøper, og er begrenset opp til 15 % av kjøpesum. Utbygger/entreprenør tar er påslag på alle endringer.

Oppvarming

Boligene leveres med elektriske varmekabler i entré og bad/vaskerom. Vedovn i stue.

Carport og sportsbod

Hver bolig blir bygd med carport inntil seg. Denne inneholder også en sportsbod på ca. 6-6,5 m2. Sportsbod har dobbel stikkontakt.

Areal og eierform

Areal: 781 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Tomten blir opparbeidet med gruset innkjørsel, plen innsås. Uthomhus-/fellesarealer vil sannsynligvis bli ferdigstilt etter overtagelse av andelen/eiendommen.

Vei, vann og avløp

Hammeren Boligpark blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat vei innad i boligparken.

Reguleringsplan

Hammeren Boligpark ligger i et område regulert til boligformål som grenser mot LNFR område. Gjeldende reguleringsplan 3074 «Detaljregulering for Hammeren, øst for idrettsplass» med ikrafttredelse 16.11.2017. Reguleringsbestemmelser kan mottas etter henvendelse til meglerkontor.

Hammeren Boligpark borettslag

Borettslaget, Hammeren Boligpark borettslag, består av totalt 9 andelsleiligheter med Mobo Helgeland som forretningsfører. Dette sikrer trygg drift av din bolig. Borettslag er egne juridiske enheter og eies av dere som bor der. Borettslaget styres av generalforsamlingen og borettslagets eget styre. Generalforsamlingen er et møte med alle eierne (andelshavere) i borettslaget og møtes normalt en gang i året. Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. P.t. består borettslaget av dette rekkehuset, samt et leilighetsbygg med 6 enheter. Det er under planlegging oppføring av flere leilighetsbygg/rekkehus i boligparken, og det legges til rette for at disse kan slås sammen til et og samme borettslag. Kjøper må være/bli medlem hos Mobo Helgeland BBL. Innmeldingsavgift er p.t. kr. 800,-, hver enkelt andelseier må tegne medlemskap. Eventuell utleie av leiligheten krever samtykke fra borettslagets styre. Det er begrensninger for utleie utover 3 år, jfr. Borettslagsloven. Det kan være begrensninger for juridiske personer å eie andel i borettslaget. Juridiske personer som vurderer kjøp må kontakte og rådføre seg med megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygd-ens grunnbeløp).

Borettslagets fellesgjeld

Se bygge- og finansieringsplan for spesifisert fellesgjeld på de ulike andelene. I tillegg til innskuddet, overtar kjøper andel av fellesgjeld som er knyttet til den andelen som er kjøpt. Vi gjør oppmerksom på at fellesutgiftene vil øke når avdragene begynner å løpe fra år 11. Fellesutgiftene kan også endres ved en renteendring, og eventuelle endringer i lånevilkårene. Det gis mulighet for at borettslaget kan tilknyttes ordningen med individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Første mulighet for innbetaling av fellesgjeld vil være i forbindelse med overtagelse av andelen, men dette må avklares med selger i god tid før overtagelsen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at ordningen kun kan benyttes dersom fellesgjelden har flytende rente og at innbetalingen ikke kan reverseres. I bygge- og finansieringsmodellen er totalprisen fordelt med 40% innskudd og 60% fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 10 år. Borettslaget vil bli søkt innmeldt i Borettslagenes Sikringsordning.

Realsameiet

Det opprettes et realsameie for Hammeren boligpark som alle eierne i boligparken blir en del av, og hver andel får eierandel 1/52. Vedtekter for realsameiet samt forslag til driftsbudsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven, og omfatter blant annet; vedlikehold av vei og lekeplass, drift felles renovasjonsanlegg, brøyting, strøing og eiendomsskatt. Årlig kostnad er hensyntatt i borettslagets driftsbudsjett og betales via månedlige fellesutgifter.

Vedtekter

Forslag til vedtekter for borettslaget kan fås hos megler. Kjøper er pliktig til å følge borettslagets vedtekter og husordensregler. I enkelte borettslag må det påregnes dugnad, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett på prosjekterte boliger. Ved videresalg vil vanlige regler om forkjøpsrett gjelde.

Innskudd/fellesgjeld og totalpris

Pris/innskudd: Fra kr. 1 701 000,- til kr. 1 781 000,- Fellesgjeld: Fra kr. 2 394 000,- til kr. 2 514 000,- Omkostninger: Kr. 20 000,- Totalpris: Fra kr. 4 115 000 til kr. 4 315 000,-

Fellesutgifter

Felleskostnader er stipulert til: Fra kr. 6 155,- til kr. 6 315,-. Felleskostnadene er basert ut fra erfaringstall. Felleskostnader inkluderer blant annet vannavgift, eiendomsskatt, renovasjon, felles forsikring, forretningsførerhonorar, brøyting, utvendig stell, minipakke Signal Fiberaksess, avsetting til vedlikehold, rentekostnader fellesgjeld og kostnader til realsameiet for blant annet brøyting/vedlikehold av vei. Foreslått driftsbudsjett med alle poster ligger vedlagt i salgsoppgaven. Dersom det i etterkant inkluderes flere tjenester i fellesutgiftene vil dette kunne påvirke fellesutgiftenes størrelse. Egen strøm er ikke inkludert i fellesutgiftene.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter B

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger og eventuelle må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Andelen/eiendommen selges iht. bustadoppføringsloven som regulerer selger og kjøpers(forbrukers) rettigheter og plikter på bygg som ikke er oppført/fullført når avtalen inngås. Bustadoppføringsloven inneholder bl.a. bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier. For profesjonelle kjøpere gjelder avhendingsloven og garantier blir ikke stilt. Endringer/tilvalg: Endringer/tilvalg utføres av utbygger/selger forutsatt at dette lar seg gjøres tidsmessig og praktisk, bl.a. vil dette bli vurdert i forhold til ferdigstillelse av eiendommen. Mulighet til å bestille tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette. Forsinkelser: Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra tidsplan så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bufl. (jfr. Tilleggsfrister § 11). Forhold som gjelder her er: 1. Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtagelsen. 2. Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktavtale, eller at arbeidet blir forsinket p.g.a. noe kjøperen er ansvarlig for. 3. Dersom det oppstår forsinkelser fra selger/entreprenør som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.) Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bufl. §§ 10 og 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring skjer til den tid kjøper har rett til å kreve. Dersom overtakelsen er forsinket kan kjøperen kreve: 1. Dagmulkt 2. Heve avtalen 3. Kreve erstatning 4. Tilbakeholde deler av kjøpesummen Vilkår for de ulike alternativene fremgår av Bufl. §§ 18, 19, 20, 22 og 24. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse seg dette forholdet ved evt. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikring til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved en slik forsinkelse. Garantier: Utbygger stiller garanti iht. Bufl. §§ 12 og 47. Det kan ikke kreves innbetalt noen del av kjøpesummen før det foreligger garanti iht. bustadoppføringslova. Avbestilling: Kjøpers adgang til å avbestille, følger av Bufl. §§ 52-54. Dersom kjøper avbestiller etter igangsettingstillatelser er gitt, eller etter at selgers forbehold er innfridd/frafalt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bufl. §§ 52 og 53.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tegninger. Det kan forekomme mindre endringer av areal som følge av detaljprosjekteringen. Dette gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper.

Fast pris – «først til mølla»

Leilighetene har fast pris, dvs. ingen budrunde og «først til mølla» prinsippet som gjelder. Kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpekontrakt hos megler.

Ferdigstillelse/overtagelse

Byggearbeider vil bli igangsatt når forbehold om byggefinansiering, forhåndssalg av 2 leiligheter er oppnådd, og offentlig godkjenning av prosjektet er gitt. Estimert byggetid fra igangsettelse er estimert til ca. 12-14 mnd. Frist for selger å påberope seg ovennevnte forbehold er satt til 20.12.2019.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Felleskostnader inkluderer

Vannavgift, eiendomsskatt, renovasjon, felles forsikring, forretningsførerhonorar, brøyting, utvendig stell, minipakke Signal Fiberaksess, avsetting vedlikehold, rentekostnader fellesgjeld og kostnader til realsameiet for blant annet brøyting, m.m.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1833 Gårdsnr: 23 Bruksnr: 188

+ Vis mer
Bolig
Rom
Etasje
P-ROM
BRA
Pris
Bolig H0101
Rom 4
Etasje .
P-ROM 106 m2
BRA 106 m2
Pris 4 315 000,-
Bolig H0102
Rom 4
Etasje .
P-ROM 106 m2
BRA 106 m2
Pris 4 115 000,-

H0101

Andel: 9

Bolignummer: H0101

BRA: 106 m2

P-Rom: 106 m2

Felleskost/mnd 6 315,-

Innsudd: 1 781 000,-

Fellesgjeld: 2 514 000,-

Omkostninger: 20 000,-

Totalpris: 4 315 000,-

H0102

Andel: 8

Bolignummer: H0102

BRA: 106 m2

P-Rom: 106 m2

Felleskost/mnd 6 155,-

Innsudd: 1 701 000,-

Fellesgjeld: 2 394 000,-

Omkostninger: 20 000,-

Totalpris: 4 115 000,-