Historisk sett så er det slik at boligprisene i snitt øker mest på begynnelsen av året og frem mot sommeren. Så stabiliserer det seg litt i juli, før det braker løs igjen i august.

Uansett, så vil prisen avhenge av to ting: antall boliger til salgs på det aktuelle tidspunktet og antall boligkjøpere i samme marked.

Hva betyr dette for deg?

Det betyr at det kan lønne seg å snakke med en megler som kjenner ditt område og som har det totale bildet, før du setter i gang prosessen. En god megler kjenner de lokale forholdene og kan gi råd basert på denne kunnskapen.

Har for eksempel din bolig de kvalitetene som kreves for å konkurrere med x antall andre i et opphetet marked eller kan det være lurt å legge ut boligen når det er færre boliger til salgs? Bør det gjøres utbedringer eller kan boligen selges som den er?

Dette er bare noen av vurderingene en lokalkjent megler med solid fagkunnskap vil kunne gi deg råd om. Med kompetanse kommer også tryggheten om at alt det praktiske rundt takstrapport, dokumentasjon, kontrakter og overtakelse etc. blir ivaretatt på en god måte.

God planlegging – en nøkkelfaktor

Det tar tid å klargjøre en bolig for salg. Derfor anbefaler vi at du starter prosessen så tidlig som mulig. De fleste vil jo ha mest mulig igjen for boligen sin, og da er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Setter du av nok tid i før-fasen så har du mulighet til å ta veloverveide valg og ikke minst tid til å utbedre eventuelle feil og mangler.

Det er mange som konkurrerer om boligkjøperne på våren og frem mot sommeren. Er du en av de som planlegger å selge i denne perioden? Sørg for at du har gjort de forberedelsene som kreves. Det er vanskelig å spå markedet, men det skader ikke å ta gode valg. Da øker i alle fall sannsynligheten for at du får mest mulig igjen for boligen din – uansett når på året du skal selge.