Selveier

Kjøper du en selveierleilighet eller bolig, eier du denne selv, med alle rettigheter og plikter det innebærer. Du har full råderett over boligen, og kan leie ut og pusse opp denne som du selv ønsker. I en selveier bolig betaler du alle boligrelaterte utgifter selv, som kommunale avgifter, husforsikring og kostnader til vedlikehold og oppgradering.

Selveierboliger kan deles inn i to kategorier; Eneboliger og rekkehus, eller leilighet i et sameie.

Eneboliger er typiske selveierboliger, hvor du eier huset og tomten selv. Mens en selveierleilighet ofte inngår i et sameie. I et sameie eier du selv din seksjon, som består av leiligheten, boder og eventuell parkeringsplass, mens sameiet eier resten av bygget og tomten. For å drifte og vedlikeholde fellesarealene betaler hver seksjonseier en sum per måned til sameiet, som dekker fellesutgifter.

Når du kjøper en selveierbolig må du betale 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Unntaket er når du kjøper leilighet i et nybygg eller bygger bolig selv – da beregnes dokumentavgift av tomteverdi.

Borettslag

Kjøper du bolig i et borettslag eier du en andel i borettslaget. Derav også betegnelsen andelsleilighet. I et borettslag har du enerett til å bruke boligen. Boligmassen eies av borettslaget, og du må forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler,

Borettslaget har ansvaret for alt utvendig vedlikehold. Enkelte borettslag har også ekstra goder som vaktmestertjenester, plenklipping og snørydding inkludert i felleskostnadene.

En stor fordel med å kjøpe en leilighet i et borettslag er at du slipper å betale 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. I tillegg vil det være mer forutsigbarhet rundt de faste utgiftene, da det meste er inkludert unntatt strøm/oppvarming og innboforsikring.

Hva lønner seg?

Er dette en midlertidig boløsning for et par år, kan det lønne seg å gå for en borettslagsleilighet. Da slipper du dokumentavgiften. Men sjekk hvor mye fellesgjeld som er på andelsleiligheten. Det er totalsummen av salgsprisen og fellesgjelden som avgjør hvor store boutgifter du får.

Om du ønsker, eller kan få behov for å leie ut, bør du kjøpe en selveier. Det er nemlig slik at i borettslag så er retten til å leie ut ikke fleksibel, men knyttet til visse betingelser. Du kan lese mer om dette her.

Når du kjøper en brukt bolig, uansett eierform, må du ta høyde for de fremtidige utgiftene til oppgraderinger eller vedlikehold. Det kan for eksempel være drenering, fasadeendringer, utskifting av tak eller vindu. Dersom du vurderer økonomien og de mulige fremtidige utgiftene som overkommelige så er det ingen grunn til å velge det ene fremfor den andre.

Vår erfaring er at de fleste tenker på pris og beliggenhet når de skal kjøpe bolig. Som oftest er det totalprisen og de månedlige fellesutgiftene mer enn eierform som avgjør hva folk velger.

Lykke til med kjøp av leilighet!